L'EMPRESA    
       

AMINSA fundada el 1976 es dedica a la impermeabilització de cobertes planes d'obra nova i la rehabilitació de cobertes planes d'obra antiga.


   
       

COMPTEM amb un grup de tècnics degudament qualificats i amb gran experiència al llarg de molts anys, que estan a la disposició dels nostres clients i futurs clients per assessorar i aconsellar, tècnica i constructivament, la millor solució per impermeabilitzar.

DISPOSEM del nostre propi equip de personal instal · lador degudament qualificat i amb gran experiència, format contínuament en les diferents tècniques d'impermeabilització, amb el que li podem aportar una major garantia dels nostres serveis.

INSTAL.LEM materials de primera qualitat i degudament homologats.

OFERIM tota la nostra experiència i potencial per donar les millors solucions integrals d'impermeabilització de cobertes d'obra nova i rehabilitació de cobertes d'obra antiga.

 

 

   

 

COBERTA D'OBRA NOVA

Impermeabilització de cobertes d'obra nova, transitable i no transitable, del tipus tradicional o invertida, acabades en rajola, gres o grava, làmina intempèrie i altres acabats.

Els principals treballs que realitzem són:

Formigó cel lular, per a la formació de pendents.

Preparació de la base a impermeabilitzar.

Impermeabilitzacions amb làmines del tipus:

1.1. Làmines polímer-elàstiques
1.2. Làmines polimèriques de betum elastòmer tipus LBM, instal.lació del tipus monocapa o bicapa.
1.3. Doble capa de làmina intempèrie auto protegida.
1.4. Altres tipus de làmines impermeabilitzants.

Acabats transitables amb rajola o gres.

Acabats no transitables amb grava o làmina intempèrie auto protegida.

Sistemes d'impermeabilització més comuns:

- Coberta tradicional transitable protecció pesada rajola o gres.
- Coberta invertida transitable protecció pesada rajola o gres.
- Coberta invertida no transitable protecció pesada grava.

REHABILITACIÓ DE COBERTES:

Tenim una gran experiència en rehabilitació de cobertes d'obra antiga, treballem a administradors de finques, comunitats de propietaris, particulars i empreses.

La nostra manera operativa és la següent: Un dels nostres tècnics realitza una visita in situ, examinant personalment l'estat actual de la coberta i realitza un estudi sobre el qual elaborarem un pressupost, sense cap cost per al client. En el qual es determinarà, segons l'ús final de la coberta, com és el sistema més adequat per a la solució del seu problema.

Solucions més comuns SENSE treballs d'obra:

- Rehabilitació de cobertes amb sistema d'impermeabilització contínua.

- Rehabilitació de coberta amb sistema de impermeabilització doble capa de làmina impermeabilitzant acabat intempèrie protecció mineral, no transitable.

Solucions més comuns AMB treballs d'obra:

- Rehabilitació de coberta transitable acabat amb rajola o gres, sobre solera de la coberta existent.

- Rehabilitació de coberta transitable acabat amb rajola o gres, arrencant la solera existent.

- Rehabilitació de coberta no transitable grava o transitable que es vulgui reconvertir en no transitable, millorant les seves prestacions amb la incorporació d'aïllament tèrmic amb poliestirè extruït i acabada en grava de cant rodat.

Totes les opcions requereixen d'un estudi previ a realitzar per la direcció facultativa, que determini l'estat actual de la coberta i la idoneïtat del sistema a utilitzar.

 

 
   

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
                           
   
|| Portada || l'Empresa || Productes i Serveis || Sistemes d'Imperm. || Descàrregues || Links || Contacte || Mapa Web ||